titulní strana

1908,1922,1945: Dobruška - Tis

Dne 4. dubna 1908 adresoval městský úřad v Dobrušce Zemskému výboru žádost o povolení stavby dráhy z Dobrušky přes Bačetín a Bystré do Tisu. Podání bylo zdůvodněno neutěšenými poměry, bídou lidu i bezútěšností perspektiv. Žadatel věřil, že nová železnice významně podnítí rozvoj hospodářského života v západním podhůří Orlických hor.

O dva měsíce později, přesně 6. června 1908, následovala další žádost. Dobruška považovala za výhodnější vést novou dráhu z Dobrušky přes Křovice, Val a Ohnišov do Tisu. Sdělovala také, že vypracováním odborného dobrozdání pro obě varianty byla pověřena pražská stavební firma „ Ing. Král & Štěpán“. Vzhledem k nejisté perspektivě to nebyla záležitost nijak levná – každý kilometr projektu stál 250 korun.

Projektant doporučil směr přes Bačetín. Ministerstvo železnic nařídilo dne 10. dubna 1911 vykonání pochozích komisí, ale železniční oddělení Zemského výboru před stavbou varovalo. Dráha se spádovým obvodem o rozloze 6518 ha, za to však jen se 6,5 tisícovkami obyvatel by musela být trvale ztrátovým podnikem. Proto se nelze divit, že celý projekt byl uložen „ad acta“.

V roce 1922 ovšem vyvolala Dobruška nové jednání. Zplnomocněnec zemského úřadu neměl sice proti realizaci námitek, ale upozornil, že zájemci o tuto trať budou muset uhradit nejméně 30 % pořizovacích nákladů. Současně také doporučil orientaci na automobilovou dopravu. Návrh na stavbu dráhy, jejíž koncový bod byl posunut do vzdálenosti čtyř kilometrů od státní hranice, vřele uvítal zástupce ministerstva národní obrany. Příznivé bylo i vyjádření královéhradeckého ředitelství státních drah, které se mělo stát garantem provozu. Nezodpovězen zůstal dotaz, kdo bude vlastníkem železnice.

Nakonec záporná stanoviska okresních úřadů v Rychnově a Novém Městě realizaci projektu zhatily.

Dne 8. srpna 1945 podává Místní národní výbor v Dobrušce Ředitelství státních drah v Hradci Králové žádost, ve které se uvádí: "Nákladem města Dobrušky byl v roce 1913 ing. Bohumilem Králem vypracován projekt místní dráhy o normálním rozchodu Dobruška – Nový Hrádek – Tis. K žádosti města Dobrušky jako uchazeče o koncesi byl projekt schválen na základě politické pochůzky a vyvlastňovacího řízení, provedeného ve dnech 12. – 14. září 1922. Poněvadž vybudování této dráhy stalo se nyní žádoucí po znovupřipojení pohraničního území, ve kterém dle vládního programu provedena bude rozsáhlá zalesňovací akce kromě četných dalších opatření, jímž by byla zajištěna nejen osobní doprava, ale i doprava nákladní, místní národní výbor dovoluje si tímto požádati, aby vybudování této dráhy bylo zařazeno do programu investičních prací, které v nejbližší době mají býti připraveny a zahájeny."

Jestliže v případě jednání v roce 1922 lze napsat otazník – zvážíme-li objektivně všechna pro a proti, po první světové válce už skutečně nemělo cenu uvažovat o stavbě lokálek – v tomto případě lze k třem otazníkům lehce připsat i vykřičník. Vždyť se psal rok 1945 a republika prožívala období, v němž musela přednostně zacelit válečné škody. Musíme si uvědomit, že v době podání žádosti se ještě na stovkách kilometrů železniční sítě nejezdilo nebo se válkou zničené traťové úseky překonávaly pěšky či povozy.
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice