titulní strana

1880: Doudleby nad Orlicí - Skuhrov

Stejně jako v prvním případě je pod tímto návrhem podepsán Jan Jahn. Dopisem ze dne 3. 5. 1880 doporučoval spojit trať hradecko – lichkovskou se skuhrovským podhůřím lokálkou, vedenou z Doudleb přes Vamberk, Peklo, Dlouhou Ves, Rychnov a Kvasiny do Skuhrova. Návrh byl vřele přijat výborným znalcem východních Čech dr. Grossem, významným a zkušeným pracovníkem řídících orgánů železničních společností SNDVB a ÖNWB, i osobou pověřovanou ministerstvem obchodu vypracováním dobrozdání k žádostem o stavby drah.

Za rozhodující pro další vývoj je třeba považovat ustavení Sdružení pro zřízení okresní dráhy rychnovské, v jehož čele stáli purkmistři Rychnova (Josef Vostřebal), Vamberka (Jan Stöhr) a Solnice (Josef Doubravský). Výnosem ze dne 10. 6. 1881 souhlasilo ministerstvo obchodu na doporučení dr. Grosse s vydáním stavební koncese. Záhy poté, 29. 6. 1881, vydala rychnovská městská rada provolání, které optimisticky líčilo slibné perspektivy trati, která se měla navíc pyšnit titulem První okresní dráhy v Království českém.

Podle Jahnových propočtů neměly stavební náklady 23 km dlouhé dráhy překročit částku 300 000 zlatých. Už v prvním roce provozu byl kalkulován roční příjem 34 865 zlatých. A protože výdaje byly odhadnuty nejvýše na 33 000 zlatých, měla dráha už v prvním provozním roce pracovat s čistým ziskem nejméně 1865 zlatých.

Byl to však opět dr. Gross, který přispěl k vyvolání oponentního řízení- byť i ve výslovném omezení na investiční výdaje. Vždyť na jiných tratích se pohybovaly náklady na stavbu jednoho kilometru od 50 do 80 tisíc zlatých. Proto byl Gabriel Sponner, stavitel z Prahy, pověřen vypracováním objektivního posouzení. To ukázalo, že potřeba financí na stavbu dráhy by byla víc jak dvojnásobná.

Zprávy vyvolaly na Rychnovsku tak velkou nedůvěru, že ministerstvo obchodu muselo nařídit další šetření. To však dalo Sponnerovi plně za pravdu. Vidiny zisků se rozplynuly, přísliby nákupu akcií byly rychle odvolány. Naděje na realizaci projektu padla.

Pro zajímavost: Jan Jahn vypracoval i rámcovou variantu, která předpokládala zakončení lokálky v Opočně na choceňsko – meziměstské trati.
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice