titulní strana

1910, 1913: Letohrad - Deštné v O.h.

Město Rokytnice požádalo dne 14. října 1910 o povolení ke zřízení železnice Deštné – Letohrad jako jakýsi protinávrh navrhované tratě Žamberk – Trčkov. Proto ministerstvo železnic nařídilo porovnání projektů. Zatímco v případě žamberecko – trčkovské dráhy byl projekt již v březnu roku 1911 předložen, zastánci tratě z Letohradu do Deštného si dávaly na čas.

Dne 25. listopadu 1911 oznámili odpůrci trčkovské tratě, že nejpozději do roka předloží podrobné plány výhodnější železnice Letohrad – Deštné. Prohlášení bylo vzato na vědomí, ale trčkovská trať stále měla zelenou. Proto si zastánci tratě z Letohradu pospíšili s upozorněním, že průtah v předložení plánů byl způsoben zkoumáním několika variant : studovaly se možnosti stavby trati přes Říčky, přes Nebeskou Rybnou, přes Horní Rokytnici, projektanti byli vedeni snahou o zamezení úvratě v rokytnické stanici. Proto byli alespoň požádáni dne 16. března 1912 o předložení studií. Bohužel ale ani ty předložit nemohly, ty totiž ještě ani zdaleka nedozrály.

Nakonec byly plány předloženy ministerstvu železnic až v listopadu roku 1913. Tehdy se už ale ministerstvo železnic zabývalo projekty jinými. Složitějšími a náročnějšími. Jeho úředníci studovali plány a propočítávali propustné výkonnosti drah, které ležely daleko od Orlických hor.
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice