titulní strana

1889, 1892, 1922: Nové Město n. M. - Olešnice - Zákoutí

Za rozhodující pro další vývoj je třeba považovat ustavení Sdružení pro zřízení okresní dráhy rychnovské, v jehož čele stáli purkmistři Rychnova (Josef Vostřebal), Vamberka (Jan Stöhr) a Solnice (Josef Doubravský). Výnosem ze dne 10. 6. 1881 souhlasilo ministerstvo obchodu na doporučení dr. Grosse s vydáním stavební koncese. Záhy poté, 29. 6. 1881, vydala rychnovská městská rada provolání, které optimisticky líčilo slibné perspektivy trati, která se měla navíc pyšnit titulem První okresní dráhy v Království českém.

Zatím se nepodařilo najít doklad, na jehož základě bychom mohli jednoznačně určit období, v němž vznikla myšlenka na postavení tratě z Nového Města přes Olešnici do Zákoutí. Ze dvou mladších záznamů můžeme usuzovat, že se tak stalo v letech 1889 – 1890. Není ani jasné, kdo byl otcem této myšlenky.

V aktech je založena skica trasy vybíhající z jižního zhlaví novoměstské stanice proti toku Janovského potoka k Zákraví, Ohnišovu a Tisu. Po překonání rozvodí mezi obcemi Tis a Sněžné pokračovala údolím Olešenky k Olešnici, a odtud sérií protisměrných zatáček se stáčela přes Polom, Sedloňov a Ošerov k Vísce. Konečný bod zhruba 37 km dlouhé trasy byl situován asi ve středu vzdálenosti Deštné – Zákoutí.

Další z variant mířila údolím Bohdašínského potoka kolem Slavoňova a přes Bohdašín k Tisu. Odtud kolem Krahulce, Kobylinky k Sedloňovu, kde se připojila k variantě olešnické.

Nejmladší z dokladů pochází z roku 1922. Pojednává o trase Dobruška – Tis, v jedné ze statí však cituje i projekt Nové Město – Zákoutí.
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice