titulní strana

Vozidlo Siemens Desiro ML na bateriový pohon

Dráhy Orlických hor - nádražní budova Pro projekt Dráhy Orlických hor vyvinula firma Siemens, potenciální dodavatel vozidel pro provoz na tomto horském železničním systému, speciální variantu vozidla Desiro ML. Toto vysoce variabilní vozidlo je standardně dodáváno ve verzi dieselové nebo v závislé elektrické trakci, případně jako hybridní kombinace. V tomto případě však byl nastaven jasný požadavek ochrany přírody a některých obcí, který zněl: „pokud bude doprava v dieselové nebo plynové trakci je to shodné jako stávající bus, pokud bude v elektrické závislé trakci stožáry a trakční vedení výrazně poškodí vzhled krajiny, poškodí ji více než trasa a těleso železnice samé, které (samozřejmě mimo kolejový svršek) během několika let zaroste zelení a zcela splyne z okolní krajinou“. Tento požadavek byl pro projekt DOH skutečná výzva, ale podařilo se jej splnit. Společnost Siemens, která dlouhodobě podporuje tento projekt navázala na technologie, které byly provozovány v šedesátých a sedmdesátých letech – bateriové elektrovozy. Současné technologie, především v případě baterií se však v posledních letech ropného nedostatku a tedy požadavku automobilového, kosmického a vojenského průmyslu posunuly významně vpřed. Moderní vozidlo na bateriový pohon nabízí velmi atraktivní technické i provozní parametry. Z důvodů utajení – vozidlo je stále ve vývoji - nelze zveřejnit všechny parametry, ale pro orientaci jen některé základní.

  • Max rychlost – 140 Km/hod
  • Max provozně použitelná stoupavost – až 60 promile
  • Dojezd bez rekuperace – až 250km podle provozního režimu a směrových poměrů
  • Dojezd s rekuperací – cca + 60 %
  • Doba nutná k doplnění baterií – několik režimů závislých na výkonnosti vnější sítě
  • Provozní náklady – při současné ceně ropy cca 50 % dieselového vozidla, významnou položkou je aktuální cena baterií a její odpisování do provozních nákladů. Cena baterií však průběžně klesá a současně trvale roste jejich výkonnost k hmotnosti a rozměrům.

Hlavní výhodou tohoto vozidla použitelného kdekoli je:

1.Dopravně energetická bezpečnost
2.Ekologicky udržitelná mobilita
3.Atraktivní pro cestující i ekonomiku provozu
4.Omezení regionálních periferií

1. Dopravně energetická bezpečnost

Nezávislý trakce, ale bez použití neobnovitelných zdrojů – ropa, plyn = provoz kdekoli mimo trolejové vedení stejně jako dieselová jednotka Trvalá spolehlivost provozu při obsluze regionu daná Permanentní dostupností obnovitelné elektrické energie Nezávislostí ekonomiky provozu na změnách dostupnosti a ceny neobnovitelných energetických surovin = jejich očekávaný nedostatek ( nedostupnost ) a dramatický růst cen v blízké budoucnosti

2. Ekologicky udržitelná mobilita – ekologie provozu i krajiny

Ekologie provozu – elektroprovoz bez emisí, dvousystémové soupravy baterie-trolej lze provozovat i na ramenech mimo trolej na elektrický pohon – použití na trasách kde je provozně neefektivní již stavět trolej, ale dopravně je vhodné celou trasu provozovat jako jedno rameno. Ekologie krajiny – ekologický elektrický provoz bez nutnosti výstavby trolejového vedení = bez negativního zásahu do reliéfu krajiny. Významná ekonomická úspora při výstavbě infrastruktury, která se promítá v ekonomice provozu.

3. Atraktivní pro cestující i ekonomiku

Minimální požadavky na infrastrukturu – žádné nákladné trolejové vedení a trafostanice – pouze velmi levné napájecí body. Provozní náklady na pohonné médium na úrovni 50% nákladů na palivo klasických dieselových jednotek ( při započítání odpisů baterií ). V krátkodobém horizontu – po ekonomické krizi – lze očekávat pokles cen baterií a rychlý nárůst cen ropných paliv = očekávaný pokles poměru provozních nákladů na 20% diesel pohonu. Vysoká provozní účinnost daná rekuperačním brzděním – vysoká účinnost elektrodynamických brzd a tím i bezpečnost provozu. Rekuperace vrací významný díl energie opět do baterií – zvýšení účinnost a tím ekonomiky provozu. Vysoká dopravní konkurenceschopnost daná trakčními parametry – vysoký výkon elektro pohonů při minimálních rozměrech a hmotnosti - všechny nápravy hnané. Vysoká rychlost, dynamika zrychlení i brzdění, nízkopodlažnost a široké nástupní dveře = umožňuje dosáhnout konkurenceschopné jízdní parametry srovnatelné s IAD ( o bus ani nemluvě…) „ideální na rovině i v horách“ – řada regionálních tratí vede v podhorském a horském terénu. Díky trakčním vlastnostem a výkonu pohonu vozidlo neztrácí dynamiku ani na sklonově náročných tratích

4. Omezení regionálních periferií

Atraktivní obsluha širšího regionu bez větších investic do železniční infrastruktury – vysoké dopravní parametry dány vozidlem a ne nákladnou rekonstrukcí infrastruktury. Vysoké trakční parametry ( = vysoká průměrná rychlost ) v kombinaci s pohodlím ( klimatizace, nízkopodlažnost, nízká hlučnost, pohodlná sedadla apod. ) – umožňuje zajistit udržitelnou a atraktivní dopravní obslužnost z hlediska času a pohodlí přepravy i na relativně dlouhých trasách regionálních tratí = efektivní obslužnost širší oblasti kolem ekonomicky spádových center. V souladu s aktuálním životním stylem „ žiji na venkově, pracuji ve městě „ který je v expanzi a je vázán výhradně na mobilitu poskytovanou IAD.

Ideální vozidlo pro atraktivní regionální a lokální dopravu, ideální pro DOH.
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice