titulní strana

Lokálka Meran - Mals

foto lokálky Meran - Mals Regionální trať je svým principem fungování a vzniku vzorem systému DOH. Dokazuje, že regionální trať pojatá nejen jako čistě dopravní nástroj, ale komplexně i po stránce marketingu a navazujicích služeb může být velice úspěšný a moderní dopravní systém atraktivní pro všechny věkové ale i sociální vrstvy. V žádném případě tedy nevystupuje jako služba pro nejchudší, spíše právě naopak.

foto lokálky Meran - Mals Lokální trať v podhůří Alp na pomezí Itálie, Rakouska a Švýcarska byla provozně uzavřena před 25ti lety pro nezájem cestujících. Koncem devadesátých let minulého století byla zvažována její rekonstrukce a znovuotevření z důvodů extrémního nárůstu automobilové dopravy v tomto turisticky exponovaném regionu, kde je však současně kladen vysoký požadavek na ochranu přírody a krajiny. Investice vložené do rekonstrukce dosáhly několika stovek milionu Eur. Trať byla kompletně modernizována včetně všech mostů a byla vybavena nejmodernější zabezpečovací a řídící technikou. Rovněž byla dodána moderní kapacitní vozidla (8 ks - 230 osob/vozidlo) s vysokými trakčními parametry (max rychlost 140 km/hod). foto lokálky Meran - Mals Ihned po zahájení provozu počet cestujících, kteří tuto trať pravidelně používají, předčil všechna očekávání a aby byl i nadále zachován vysoký komfort dopravy, bylo rozhodnuto o okamžitém nákupu dalších vozidel. Trať prochází celkem velmi zalidněným údolím v podhůří Alp a propojuje regionální centrum Meran s obcemi v údolí. Kompletní rekonstrukce se týká i stanic a zastávek. Nejedná se teda o mrtvou infrastrukturu podle německého modelu, kde po vystoupení z  moderního vozidla po cestě po moderní železniční trati vás čekají jen pustá a chátrající nádraží bez života. Právě tato perfektně zrekonstruovaná a pulzující nádražíčka propojená s parterem města nebo vesnice, která nabízejí řadu služeb pro místní obyvatele i turisty, dělají z lokálky pevnou součást života regionu a obce. foto lokálky Meran - Mals Je překvapivé kolik služeb je možné do relativně malých prostor v  tomto případě historických objektů vtěsnat. V objektu se nachází malá kavárna s prodejem občerstvení, regionálními informacemi a mapami, prodejem tisku a propagačních předmětů včetně modelů místních vozidel a samozřejmě prodejem jízdenek. Součástí je i automat na jízdenky a na peronu stolky pro venkovní posezení v rámci kavárny. Toto vše je obsluhováno jednou osobou prostřednictvím jedné pokladny v kavárně! Centrálně obsluhovaný vizuální a hlasový informační systém je samozřejmostí. Celkový vzhled jedné ze staniček ukazuje fotografie. Obdobných stanic je na trase několik. Technické prostory nutné pro obsluhu dopravní cesty jsou mimo stanici, většinou v prostorách po bývalém skladišti kusových zásilek. Stanice slouží pouze potřebám cestujících. foto lokálky Meran - Mals Provoz zajišťují moderní dieselové jednotky Stadler, klimatizované, tiché a velmi pohodlné s velmi dobrými trakčními vlastnostmi. Vzhledem k tomu, že oblast je turisticky atraktivní, vozidla jsou dobře vybavena pro přepravu kol a zavazadel. Ve většině stanic jsou také přímo půjčovny kol a propagační materiály a mapy k cykloturistice. Během dne je provoz veden v půlhodinovém taktu. V den kdy jsem tuto lokálku navštívil, sobota a krátce po poledni, jela zdvojená souprava až do cílové stanice velmi dobře obsazena. Poměr evidentně místních cestujících a turistů byl tak dva ku jedné. foto lokálky Meran - Mals schema lokálky Meran - Mals
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice