titulní strana

Lokálky a příroda

To není páteční odpoledne na některé z pražských „výpadovek“ ani záchytné parkoviště nebo ulice velkého sídliště. To je běžný obrázek z Deštného a jiných letovisek v Orlických horách (Říčky, Zdobnice, Rokytnice ap.) v turistické sezoně. Nejen o víkendech, ale stále více i ve všední den.

Dopravní zatížení turistických středisek silniční dopravou je enormní a neexistuje k ní žádná alternativa. Komunikace do těchto míst ani parkovací možnosti středisek nejsou na takovýto nápor dimenzovány. Přizpůsobit se těmto požadavkům, zásadně rekonstruovat silnice a vybudovat více parkovišť, by stálo nejen obrovské finanční prostředky, ale zásadně a nevratně by zasáhlo přírodní prostředí, hlavní devizu této turisticky tak atraktivní oblasti. Ve svém důsledku by však tento postup nic neřešil, pouze dále podpořil růst silniční dopravy do těchto míst a to se všemi důsledky – zhoršení ovzduší, hluk, zábor cenné půdy. Tím by se jednoznačně snížila hodnota a atraktivnost těchto míst.

Jak je na tom v tomto směru železnice?

Schopnosti železnice, především té lokální a regionální, citlivě se včlenit do krajiny i s velmi náročným terénním reliéfem, aniž by byly jakkoli podstatně dotčeny její přírodní hodnoty, je zcela mimořádná. Tato schopnost je dána především podstatně menšími nároky na zábor půdy pro dopravní cestu – kolejnice a svršek – ale také v podstatě nulovými nároky na zábor půdy pro dopravu v klidu – parkování (největší bolest individuální automobilové dopravy – stovky metrů asfaltových parkovišť v turisticky nejexponovanějších lokalitách) a také zcela minimálními provozními vlivy (hluk, emise, koncentrace vozidel, spotřeba energie, dopravní nehody a rizika ap.) na své okolí včetně přírody.

I většina umělých staveb souvisejících s železnicí je nebo může být vybudována tak, aby jak materiálem tak svojí stavební kompozicí zapadala do krajiny a společně s prostředím v kterém se nachází vytvářela právě ono “genia loci “ – neopakovatelé kouzlo tohoto místa.

Dost filozofování, než mnoha slovy popisovat, stačí se jednou podívat...
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice