titulní strana

Stav lokálek v blízkém okolí

I jinde v Evropě lokálky měly a mají obdobný osud. Vynikaly v období druhé poloviny 19. století, kdy železnice byla nejmodernějším dopravním prostředkem. Smyslem jejich vzniku byla stejně jako u nás snaha o pozvednutí hospodářské úrovně příslušného regionu. Proto také většina těchto tratí vznikala na základě aktivity místních podnikatelů a představitelů lokální správy. Období padesátých a šedesátých let minulého století, růst životní úrovně a prudce rostoucí motorizace měli na lokálky na západ od naších hranic velmi negativní dopad. Především ve Francii, ale i v Německu a Rakousku byl počet těchto tratí silně redukován. Někde byl provoz zastaven, někde byla trať zrušena docela.

Postupem času se však ukázalo, že individuální automobilová doprava není všelék a její nekontrolovaný rozvoj s sebou nese řadu komplikací. Obrovské investice do silnic a dálnic, negativní dopad na životní prostředí – hluk, prach, zábor ploch pro silnice a parkoviště, dopravní nehody. Pozvolna se vyspělé státy začaly opět vracet k železnici, jako k možné alternativě pro zajištění stále rostoucího požadavku mobility. Nejdříve se jednalo především o „velkou železnici„ , hlavní tratě spojující velká města a průmyslové aglomerace v národním i mezinárodním měřítku.

V současnosti se však pohled stále více upírá i k regionálním a lokálním tratím. Na několika přiložených fotografiích se můžete podívat jak může taková lokálka 21. století z pohledu cestujícího vypadat. Moderní, rychlá a plně klimatizovaná vozidla s luxusním interiérem a s nástupní hranou v úrovni nástupiště. Praktické, účelově řešené, ale i tak velmi hezké a investičně nenákladné zastávky. Modernizovaná a dobře udržovaná trať s maximálně možnou provozní rychlostí. Tento dopravní systém je atraktivní pro všechny společenské vrstvy.

Jak důchodce jedoucí do městečka na nákup, tak student vracející se ze školy nebo manager z kanceláře, pro všechny je tato lokálka užitečný dopravní prostředek. Šlo by to i u nás?
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice