titulní strana

Zpracována 1. etapa studie proveditelnosti

První a významná etapa na cestě k realizaci projektu Drah Orlických hor je za námi. Za finančního přispění společnosti EUROVIA Vinci (dříve SSŽ závod Pardubice), Dopravní projektování s.r.o. Ostrava, SUDOP Praha a CTech Praha byla zpracována Studie proveditelnosti projektu Drah Orlických hor – etapa 1. – možnosti a příležitosti. Studie na svých 120 stranách a výkresové dokumentaci kompletně řeší trasování a technologii provozu, vozidla, provozní parametry ale i marketing a především kvantifikuje efekty tohoto systému pro udržitelný rozvoj Orlických hor, periferního území kraje.

Výstupy projektu a jeho přístup k řešení existujících regionálních tratí lze zobecnit. Studie DOH potvrzuje, že regionální a lokální tratě nejsou anachronismem, ale jsou dědictvím našich moudrých předků a infrastrukturním bohatstvím krajů naší republiky. Při jejich komplexní revitalizaci a nasazení moderních vozidel mohou nabídnout velmi konkurenceschopné provozní parametry a podle toho může vypadat i poptávka cestujících a především jejich vliv na udržitelný rozvoj území  kterým procházejí. Za takové situace jsou významnou alternativou k individuální dopravě se všemi pozitivními dopady především na ekologii v turistických oblastech.

Pro pokračování projektu – druhou etapou studie proveditelnosti, která již doplní kompletní ekonomiku a otázky ekologické – EIA poskytl SFDI finanční příspěvek. Cílem kompletní studie je umístit trasy DOH do územních plánů obcí a kraje a postoupit k dalšímu stupni na cestě k realizaci – předprojektové přípravě.

Studie není bohužel veřejně zcela přístupná, je majetkem sponzorů a Svazku obcí Orlických hor. Vy se však můžete seznámit s projektem a projet se alespoň virtuálně po trase z Kvasin do Deštného na informačním videosnímku, který je přístupný na portálu You Tube. Tak nasedejte a jedem…!
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice