titulní strana

Zákresy do ortofotomap

zákres DOH do ortofotomapy Detailní trasovací studií prošla zatím prvá etapa projektu – trasa Solnice - Olešnice a Rokytnice – Říčky. S variantami trasy byly seznámeny obce. Jednoznačně je preferována trasa červená, která obsluhuje nejatraktivnější území a především horské středisko Deštné. V případě obcí Dobré a Sedloňov musí ještě dojít ke změně trasování . V případě obce Dobré je to z důvodů jímání vodních zdrojů v dotčeném území, v případě Sedloňova je to především z důvodů ochranného pásma seismické stanice NATO, která je v těsném okolí Sedloňova. Mnoho úprav trasování bylo vyvoláno také požadavky ochrany přírody CHKO, zvláště na trase Rokytnice – Říčky. Tyto uvedené zákresy jsou zatím prvním krokem, který se může dále upřesňovat a dolaďovat podle postupu prací.
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice