titulní strana

Stanoviska subjektů a obcí

Projekt samozřejmě nemá jen své zastánce, ale zcela zákonitě se setkal i s připomínkami a odporem. Zde jsou uvedena nesouhlasná stanoviska dvou dotčených obcí a odpověď ze strany realizátorů projektu DOH. Je zde i odpověď na negativní stanovisko CHKO Orlické hory, bohužel toto stanovisko není již k dispozici z čistě technických důvodů. Z odpovědi jsou však připomínky CHKO jasně patrné. V případě Kounova je snaha trasu posunout mimo katastr Kounova, v případě Sedloňova je nutno trasu přesunout mimo ochranné pásmo vojenského zařízení. Další obcí, která vznesla nesouhlasné stanovisko k aktuálnímu trasování je Dobré. V současnosti se kontroverzní úsek přetrasovává tak aby byl ze strany obce Dobré odsouhlasen. Ostatní dotčené obce – Kvasiny, Solnice, Skuhrov, Deštné a také Olešnice (etapa 2) projekt písemně podpořily.

stanovisko obce Kounov (*.pdf)
odpověď obci Kounov (*.pdf)

stanovisko obce Sedloňov (1.) (*.pdf)
stanovisko obce Sedloňov (2.) (*.pdf)
Odpověď obci Sedloňov (*.pdf)

odpověď CHKO (*.pdf)
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice